DeFi otworzyło przed nami możliwość czerpania dodatkowego zysku z posiadanych kryptowalut poprzez tak zwany yield farming. Alpha Homora otwiera przed nami możliwość zarabiania jeszcze więcej, poprzez wykorzystanie do farmingu dźwigni.

Czym jest yield farming?

Jest to umieszczanie posiadanych przez nas kryptowalut w różnych protokołach DeFi. Tak aby powierzony tam kapitał generował dla nas największe możliwe stopy zwrotu (przy akceptowany przez nas poziomie ryzyka). 

Nasz zysk może tutaj pochodzić z dwóch głównych źródeł:

 • Natywne wykorzystanie naszego kapitału w protokole. Nasz kapitał jest wykorzystywany do świadczenia usług finansowych na rzecz innych. Osoby korzystające z tych usług za to płacą, a ich opłaty są naszym zyskiem. Przykładem mogą być tutaj lokaty. Ich oprocentowanie wynika z wykorzystywania kapitału z lokat do udzielania pożyczek. Odsetki od pożyczek są źródłem oprocentowania na lokatach. Drugim koronnym przykładem jest zarabianie na dostarczaniu płynności na zdecentralizowanych giełdach opartych o model AMM (np. Uniswap czy Curve). W tym wypadku nasz kapitał zapewnia płynność do handlu. A w zamian za to trafiają do nas opłaty uiszczane przez handlujących.
 • Dystrybucja tokenów. Zazwyczaj będzie to token protokołu, w którym umieszczamy nasz kapitał. To tak, jakbyśmy umieszczając kapitał na lokacie w banku dostawali również jego akcje. Jest to główny strumień przychodu w DeFi, szczególnie w okresie hossy. W niektórych rozwiązaniach możemy otrzymywać więcej niż jeden token, a nasza roczna stopa zwrotu może sięgać kilkuset procent.

Jaką przewagę mają majętni ludzie?

Mówi się o tym, że trudno jest stać się bogatym dzięki inwestowaniu giełdzie. Za to jest to świetne narzędzie do utrzymywania naszego bogactwa.

Dlaczego?

Ponieważ przeciętna stopa zwrotu z rynków kapitałowych w dłuższej perspektywie nie jest większa niż 10 procent. Oznacza to, że przeciętny człowiek z niewielkim kapitałem prędzej umrze, niż stanie się dzięki giełdzie milionerem.

Jeśli dzisiaj bowiem zainwestuję na giełdzie 10 tysięcy złotych, to przy średniej rocznej stopie zwrotu 10 procent będę potrzebował ponad 46 lat, aby stać się milionerem.

Z drugiej strony jeśli już jestem milionerem i mój kapitał wynosi 10 mln, to roczny zysk z tego, w okolicach 1 mln, powinien wystarczyć na godne życie.

Dla niezamożnych słabo to wygląda. Dlatego wymyślono drogę na skróty (która często prowadzi na manowce). Inwestowanie nie swoim kapitałem. Czyli wykorzystanie tzw. finansowej dźwigni. Dzięki niej możemy rozgrywać nasze pozycje większym kapitałem. Pożyczonym kapitałem. 

Jest to bardzo popularne narzędzie na wszystkich rynkach finansowych. Również w świecie krypto. Wizja szybkiego wzbogacenia się dobrze przemawia do naszych gadzich umysłów. Często szybko doprowadzając do wyczyszczenia naszych pozycji.

A jedyną zarobioną stroną jest broker finansujący naszą dźwignię.

Alpha Homora – bohater dzisiejszego artykułu – jest projektem DeFi, który pozwala na wykorzystywanie dźwigni w kontekście yield farmingu. Co ciekawe, możemy tutaj stanąć po jej obu stronach. Jeśli chcemy szybko się wzbogacić, to korzystamy z dźwigni aby zwiększyć nasze zyski z farmingu. Jeśli jesteśmy bardziej konserwatywnymi inwestorami, to naszym kapitałem możemy finansować dźwignię innym. Zarabiając na tym kilkanaście, do kilkudziesięciu procent rocznie.

Jak wykorzystać Alpha Homora do zwielokrotnienia zysku z farmingu?

Alpha Homora, to projekt który zadebiutował w ostatnim kwartale 2020 roku. Od tego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem. O czym świadczą setki milionów dolarów umieszczone w jego smart contractach.

Alpha Homora pozwala nam na lokowanie naszego kapitału w różnych protokołach. Gdzie mogą one dla nas wypracowywać zysk. Celem protokołu jest maksymalizacja naszego zysku. Przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyk oraz kosztów. Oraz maksymalnym ułatwianiu korzystania z prezentowanych możliwości inwestycji.

Alpha Homora umożliwia nam umieszczenie naszego kapitału w jednej z kilkudziesięciu pul płynności. Głównie dla Sushi oraz Uniswap. Co ciekawe, jeśli nie dysponujemy obydwoma tokenami z danej puli płynności, to możemy przekazać do inwestycji tylko jeden z nich. A Homora automatycznie, w tle, wymieni za nas część zainwestowanego kapitału w drugi wymagany token. Protokół będzie również automatycznie odbierał i reinwestował dla nas zyski. A te mogę pochodzić z trzech różnych źródeł:

 • Opłaty od handlujących na danej puli płynności
 • Farming z giełdy na której jest dane pula płynności. Będzie to prawdą głównie w przypadku Sushi, gdzie w niektórych pulach płynności dostajemy w nagrodę token natywny giełdy. Ale też czasem możemy dostawać również nagrodę od jednego z protokołów, którego token znajduje się w puli płynności
 • Alpha Rewards – nagrody od protokołu Alpha Homora za wykorzystywanie Alpha Homora.

Widzimy, że już na tym etapie mamy korzyści z korzystania z Alpha Homora względem gołego protokołu, z którego Homora korzysta pod spodem. Mamy automatyczne reinwestowanie zysków oraz dodatkowy profit w postaci tokenów ALPHA.

Ale najlepsze jest jeszcze przed nami. Chodzi o zastosowanie do farmingu dźwigni. Czyli pożyczenie dodatkowego kapitału, który będzie dla nas umieszczony w danej farmie. Aby generował nam zysk.

Jak się odbywa taka pożyczka pod dźwignię? Za pomocą zastawu. Którym jest nasza podstawowa inwestycja w farming. Zazwyczaj w przypadku projektów DeFi mamy do czynienia z pożyczkami pod zastaw nadmiarowy. Po to, aby mieć pewność odnośnie odzyskania wartości, którą pożyczyliśmy do ręki (do portfela) danemu użytkownikowi. Co by pozwalało na osiągnięcie maksymalnej dźwigni na poziomie poniżej x2. 

Dlatego w Alpha Homora pożyczki działają trochę inaczej. Zastaw nie musi być nadmiarowy. Co więcej może nawet stanowić mniejszą wartość niż pożyczka. A to dlatego, że kwoty tej nie dajemy pożyczającemu do ręki (do portfela). Trafia ona bezpośrednio do pozycji farmingu użytkownika w Alpha Homora. I nie może sobie użytkownik wypłacic wartości tej pożyczki. Może ona być wykorzystywana tylko i wyłącznie do farmingu na danej pozycji. W wyniku tego ryzyka dla pożyczających są ograniczone i zastaw nadmiarowy nie jest wymagany. Minimalne i maksymalne parametry wartości zastawu zależą od danej puli płynności, na której dokonujemy farmingu. Zazwyczaj będą się zawierać między 60 a 80 procent wartości pożyczki. Co pozwala na zastosowanie dźwigni na poziomie x2.5.

Korzystając z takiej dźwigni miejmy też świadomość, że tutaj nie tylko rosną nasze zyski. Rośnie też potencjalnie nasza nietrwała strata. A dokładnie nasz zysk i potencjalnie nietrwała strata rosną w ujęciu kwotowym. Procentowo są taki same. Ale tutaj wchodzi cała na biało konieczność zapłacenia za kapitał, który pożyczyliśmy do naszej dźwigni. Co procentowo uszczupla nasz zysk.

Sporo o zysku zostało powiedziane. To teraz powiedzmy parę zdań o ryzykach. Największym z nich jest utrata powierzonego kapitału przy likwidacji naszej pozycji przez system. Likwidacja ta będzie się odbywać, gdy wartość naszego zastawu (bazowej inwestycji w farming) spadnie poniżej minimalnego poziomu względem zaciągniętej pod dźwignię pożyczki.

Jak wykorzystać Alpha Homora do zarabiania na finansowaniu dźwigni?

Do zastosowania wyżej wspomnianej dźwigni potrzebujemy kapitału. Aby ten kapitał przyciągnąć , musimy za niego zapłacić. I to jest okazja do zarobku dla hodlerów (głównie ETH), aby wygenerować na swoim kapitale przyzwoite odsetki. Pisząc o przyzwoitych odsetkach mam na myśli poziomy kilku do kilkunastu procent. Rzecz nie spotykana dla kryptowalut w tradycyjnych protokołach lokatowych, takich jak Compound czy AAVE.

Ponieważ kapitał z dźwigni pozwala wykorzystującym go zwielokrotnić ich zyski, to są oni w stanie zapłacić za niego więcej niż w przypadku innych bardziej generycznych rozwiązań. Na chwilę obecną roczna stopa zwrotu z ETH wykorzystywanego do finansowanie dźwigni wynosi ponad 6,5 procenta.

Co ciekawe, ta stopa zwrotu z Etheru w Alpha Homora właściwe zawsze jest większa niż koszt pożyczenia ETH w protokołach takich jak Compound czy AAVE. Z tego powodu Alpha Homora przygotowała integracje z tymi serwisami. W których możemy zastawić inne posiadane przez nas krypto, następnie pod ten zastaw pożyczyć ETH, który finalnie wykorzystujemy do finansowania dźwigni w Alpha Homora.

Korzystając z tej opcji zarabiania musimy być świadomi, że istnieje potencjalne ryzyko nieskutecznego działania mechanizmu likwidacji. I nie możliwości odzyskania przez protokół całej wartości naszej pożyczki. Na wypadek gdyby miało to się kiedyś zdarzyć system odkłada 10 procent odsetek za wykorzystanie dźwigni w specjalnej rezerwie.

Alpha Homora na Binance Smart Chain

Alpha Labs, twórcy Alpha Homora, zdecydowali się odpalić wersją projektu na łańcuchu Binance Smart Chain. Jedną z głównych motywacji było oczywiście ograniczenie wysokich na Ethereum kosztów transakcyjnych. Oraz obsłużenie inwestorów, którzy na rynek DeFi weszli w ciągu ostatnich miesięcy i kojarzą go (niestety) głównie z Binance Smart Chain właśnie.

Mechanizmy działania są analogiczne do pierwowzoru. Różnice dotyczą głównie monety w systemie. Miejsce Etheru zajmuje Binance Coin (BNB). To właśnie BNB jest bazowym tokenem, który znajduje się pulach płynności do farmienia na BSC. I nim właśnie są finansowane pożyczki na dźwignie (aktualnie ponad 13 procent rocznej stopy zwrotu).

Z kolei Uniswap oraz Sushiswap zostały zastąpione przez Pancakeswap. To właśnie tam zarabiamy dostarczając płynność, otrzymując nagrody za farming i stosując naszą dźwignię.

Osoby zarabiające na finansowaniu dźwigni mogą skorzystać z integracji z CREAM Finance. Która pozwala na łatwe zastawienie innych krypto, pożyczenie BNB i wykorzystanie go do finansowania dźwigni w Alpha Homora.   

Alpha Homora v2

Po sporym sukcesie pierwszej wersji, stosunkowo szybko, bo już z początkiem lutego 2021 roku uruchomiono nową wersję protokołu. Która miała być we wszystkim lepsza:

 • większa liczba protokołów, które możemy wykorzystywać do farmienia (w tym Balancer oraz Curve)
 • większa dźwignia (aż do x9 dla stablecoinów)
 • dźwignia (i możliwość jej finansowania) w większej ilości tokenów. Na start ETH, USDC, DAI oraz USDT. A w przyszłości znacznie więcej

Niestety już w dwa tygodnie po starcie znaleziono i wykorzystane exploit w projekcie. Wykradziono część środków. Aczkolwiek straty nie dotyczą bezpośrednio użytkowników Alpha Homora. Od tamtego czasu wstrzymano funkcjonowanie dźwigni w tej nowej wersji protokołu. Do odwołania. Odwołanie to być może jest już coraz bliżej. Ostatnio podano do opinii publicznej informację o kolejnym audycie przeprowadzonym na smart contractach AHv2. 

Wykorzystanie Alpha Homora w praktyce.

Praktyczne wykorzystanie Alpha Homora będzie tematem naszego najbliższego webinaru. Zaprezentuje w nim praktycznie jak farmić z dźwignią. Oraz jak zarabiać na finansowaniu dźwigni. Oprócz tego przeanalizujemy ekonomię tokenu ALPHA. Zapisz się tutaj na darmowy webinar.

4 comments add yours

 1. Witaj Piotrze,

  Zainwestowalem na platformie Alpha Homora V1 w poole BNB/ETH spora dla mnie kwote (kilka ETH).
  Current APR jest na poziomie ok 30%.
  Minely 2 dni, a pozycje Rewards Per Day sa caly czas na poziomie 0.00 dla obu tokenow (CAKE i ALPHA).
  Czy moglbys pomoc wyjasnic o co tu chodzi prosze?

  Dzieki z gory i pozdrawiam
  Andrzej

  • Zostałeś oszukany. Bitcoin to spekulacja. Satoshi Nakamoto nie istnieje

Leave a Comment