Coraz większa część rynku Bitcoina i innych kryptowalut, to instrumenty pochodne. Wśród nich największą popularnością cieszą się rynki futures. Dzisiaj opowiemy sobie z czego wynika ta popularność. Oraz jak samemu handlować perpetual contracts w DeFi. Spokojnie, nie bój się przesadnie o ceny gasu. Będziemy robić to na drugiej warstwie.

Jak się zarabia na rynkach futures?

Zacznijmy od wyjaśnienia sobie tego, czym jest rynek futures. Jest to publiczny, giełdowy handel kontraktami terminowymi na określone instrumenty finansowe czy towary. Kontrakt taki ma określone: cenę oraz termin rozliczenia. I tutaj właśnie widzimy największą różnicę do tradycyjnego rynku spot. Gdzie rozliczenie następuje tu i teraz. Przy dokonaniu transakcji natychmiast stajemy się posiadaczem danego aktywa. Przy kontraktach futures to rozliczenie nastąpi dopiero w przyszłości (stąd angielska nazwa futures). Co więcej, rozliczenie kontraktów futures nie musi wcale wystąpić w danym aktywie. Możliwe są kontrakty, w których wystepuje rozliczanie gotówkowe. Nie dostajemy wtedy danego aktywa, tylko jego równowartość (najczęściej w dolarach).

Tego typu instrumenty cieszą się ogromną popularnością na tradycyjnych rynkach finansowych. Jednym z zastosowań jest zarządzanie ryzykiem. Będzie to szczególnie dobrze widoczne na rynkach kontraktów na towary. Mogę dzisiaj wystawić kontrakt na produkowane przeze mnie płody rolne, i tym samym zabezpieczyć sobie cenę na przyszłość. Z drugiej strony kontrakty terminowe są bardzo popularnym instrumentem spekulacyjnym. Pozwalają one bowiem na zwiększenie zysków poprzez zastosowanie dźwigni. Umożliwiają również zarabianie na spadkach danego aktywa, poprzez wybranie pozycji krótkich.

Handel krypto poprzez perpetual contracts

Ciekawy i zyskującym ogromną popularność instrumentem w krypto są kontrakty bezterminowe. Nazywane po angielsku jako perpetual contracts bądź perpetual swaps. Co ciekawe, to instrument ten powstał właściwie w branży krypto. Pierwszą  większą giełdą, która umożliwiła handel tego typu kontraktami w 2016 roku był BitMex.

Co wynika z bezterminowości tych kontraktów?

Po pierwsze skoro nie mają terminu rozliczania, to znaczy że nigdy nie są rozliczane.

Z czego wynika druga własność. A mianowicie że, możemy taki kontrakt bezterminowy trzymać w nieskończoność. Nie ma potrzeby zamykania pozycji na kontrakcie na jeden miesiąc i otwierania jej dla nowego kontraktu rozliczanego w kolejnym miesiącu.

Kolejną zaletą kontraktów bezterminowych jest to, że ich cena stosunkowo dobrze odzwierciedla cenę aktywa bazowego z rynku spot. Co w przypadku kontraktów terminowych bywa problematyczne. Ceny potrafią dość drastycznie różnić się od rynku spot, zwłaszcza w okresach zbliżającego się rozliczania. Różne kontrakty terminowe, na to samo aktywo bazowe, ale o różnych terminach rozliczania, mogą mieć znacząco różne od siebie ceny.

Mechanizmem odpowiedzialnym za stabilizację cen kontraktów perpetual wobec ceny spot aktywa bazowego jest tzw. funding. Zwany po polsku finansowaniem kontraktu. W dużym uproszczeniu: jeśli cena kontraktu bezterminowego odbiega od ceny aktywa bazowego, to jedna ze stron kontraktu płaci regularnie pewne opłaty za rzecz drugiej strony.

Najpierw wyjaśnimy o co chodzi z tymi stronami. Każdy kontrakt perpetual składa się tak naprawdę z pary kontraktów. Jeden z nich jest nastawiony na wzrosty bazowego aktywa (long), a drugi na jego spadek (short).

W momencie gdy cena kontraktu jest wyższa od wartości aktywa bazowego, to wtedy posiadacze longów finansują kontrakty posiadaczom pozycji krótkich (short). Płacąc na ich rzecz regularnie (zazwyczaj co 8 godzin) pewien procent wartości kontraktu (tzw. funding rate). Wartość tej opłaty zależy od stopy bazowej dla danego kontraktu oraz od wartości odchylenia ceny kontraktu od ceny spot. 

W sytuacji analogicznej, gdy cena kontraktu jest niższa od ceny spot aktywa bazowego, to wtedy posiadacze pozycji krótkich (short) finansują kontrakt na rzecz posiadaczy pozycji długich(long).

Przyjrzyjmy się jak działa ten mechanizm. Załóżmy, że mamy perpetual contract na Bitcoina. Jego cena rośnie, nastroje bycze są coraz bardziej widoczne na rynku. Cena bitcoina na rynku spot rośnie. Entuzjazm na rynku kontraktów jest jeszcze większy. Ich cena przekracza cenę spot bitcoina. Z coraz większym zwiększaniem się tej różnicy wzrasta funding, który płacą posiadacze longów na rzecz posiadaczy shortów. Dla posiadaczy longów oznacza to, że część moich zysków z ewentualnych dalszych wzrostów zostanie „zjedzone” przez funding. Z czego wynika, że zakup kolejnych pozycji long staje się coraz mniej opłacalny. Z kolei zysk z fundingu przy pozycjach krótkich może znacząco zniwelować nasze straty przy ewentualnych dalszych wzrostach. A być może w ogóle zmienić je w zysk. Zakup pozycji short, zbijający cenę kontraktu w dół, jest coraz bardziej opłacalny. 

Wartość fundingu uznawana jest za jeden z podstawowych wskaźników opisujących nastroje na rynkach. Jego duża wartość dodatnia świadczy o dużym entuzjazmie na rynku. To the moooooon! Z kolej wartości ujemne sugerują nastroje niedźwiedzie. Bitcoin is going to ZERO!

Podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych, perpetual contracts również umożliwiają zastosowanie dźwigni. 

dYdX – protokół DeFi do handlowania perpetual contracts 

Nie bym był sobą, gdybym poświęcał artykuł na swoim blogu tematowi, który nie jest związany z trendem decentralized finance. Dlatego chciałbym Ci przedstawić głównego bohatera naszej dzisiejszej opowieści dYdX.

Jest to jeden z pionierów trendu DeFi. Który to oferował handel krypto z dźwignią, w zdecentralizowany sposób, już lata temu. Gdy prawie nikt jeszcze nie słyszał o decentralized finance. 

Na początku roku dYdX ogłosił beta testy swojego rozwiązania do handlu z dźwignią na perpetual contracts opartego o drugą warstwę Ethereum – StarkWare. Drugie warstwy rozwiązują największą bolączkę korzystania z Ethereum – wysokie opłaty transakcyjne. Na drugich warstwach są one znacząco niższe, czasem wręcz znikome bądź zerowe. O tym napiszę jeszcze parę słów w ostatniej sekcji artykułu.

dYdX oferuje kontrakty perpetual dla kilku coinów. Usługę odpalono kilka tygodni temu z obsługą kontraktów dla BTC, ETH oraz LINK. Stosunkowo szybko pojawiły się kontrakty dla kolejnych coinów: UNI oraz AAVE. A dosłownie w czasie pisania tego artykułu, 21 kwietnia, pojawiły się kontrakty dla dwóch kolejnych coinów: SOL oraz SUSHI. W przyszłości możemy się spodziewać systematycznego dodawania kolejnych aktywów.

Wszystkie kontrakty są rozliczane w stablecoinie USDC. W nich też jest zaciągana pożyczka pod dźwignię.

Layer 2 – czyli pełna kontrola, bezpieczeństwo i wygoda przy niskich cenach gasu

Nowa wersja rynków dla perpetual contracts na dYdX jest oparta o technologię StarkWare. Jest to jedno z rozwiązań skalowalności Ethereum tzw. drugiej warstwy. Jest to oddzielny system, który jest nadbudowany nad blockchain Ethereum. Dzięki temu korzysta on z jego decentralizacji i bezpieczeństwa, pozwalając jednocześnie za przeprowadzanie znacznie większej ilości transakcji. Co sprawia, że znacząco spadają koszty za gas.

StarkWare jest jednym z rozwiązań bazujących o kryptografię zero knowledge. Pozwala ona na udowodnienie posiadania danej informacji, bez potrzeby jej ujawniania. Brzmi trochę jak magia, ale w kontekście dYdX i StarkWare pozwala na przeprowadzanie natychmiastowych i darmowych transakcji dla handlujących na kontraktach perpetual. 

dYdX w praktyce

Aby rozpocząć korzystanie z dYdX najpierw musimy połączyć nasz portfel Ethereum z drugą warstwą. A następnie zdeponować tam USDC. Obie te czynności wiążą się z koniecznością przeprowadzenia transakcji na Ethereum. Więc zapłacimy tam za gas. Jednak gdy nasze środki znajdują się już po drugiej stronie, to wtedy nie ponosimy już wcale kosztów gasu.

Cały proces zakładania konta, deponowania środków i potem przeprowadzaniu handlu na kontraktach będzie zaprezentowany na naszym niedzielnym webinarze. Również tam omówimy sobie bardziej szczegółowo działania perpetual contracts. Abyś zanim zaczniesz inwestować miał pewność, że rozumiesz ten instrument finansowy. Darmowe zapisy TUTAJ.

P.S. dYdX jeszcze nie ma swojego tokenu 

Leave a Comment