Uniswap to projekt, który już odcisnął swój ślad w rozwoju rynku DeFi. Jego najnowsza, trzecia już wersja, dokłada kolejne cegiełki do zwiększonej adopcji zdecentralizowanego, otwartego świata finansów. Z jednej strony zwiększa efektywność kapitału wykorzystywanego do dostarczania płynności (i zarabiania na tym). Z drugiej strony umożliwia tanie swapy tokenów na drugiej warstwie.

Główny koncept v3

Zwiększenie efektywności kapitału poprzez wykorzystanie mechanizmu koncentracji płynności. Tym zdaniem można by opisać najważniejszy koncept związany z nową wersją Uniswapa.

Dotychczas tokeny umieszczane w pulach płynności dostarczały płynność w przedziałach cenowych od zera do nieskończoności. W praktyce sprawiało to, że spora część kapitału tam umieszczona nigdy nie brała aktywnego udziału w zapewnieniu płynności dla swapów. Czyli z jednej strony był sobie kapitał, który leżał i się kurzył w pulach płynności. A z drugiej strony handlujący często byli narażeni na duże odchylenia ceny przy dokonywaniu transakcji. Zwłaszcza o większej wartości. Nie było to najlepsze rozwiązanie. Ale przez długi czas wystarczająco dobre.

Ostatni rok stawia jednak przez rynkiem płynności nowe wyzwania. Pojawiły się nowe łańcuchy zgodne z Ethereum, na których również można uruchamiać projekty DeFi. Dla których również potrzebny jest kapitał do zapewnienia płynności. Najbardziej znanymi takimi sieciami są Polygon oraz Binance Smart Chain. Ale sieci, na których rozwija się już DeFi i na których potrzeba zapewnić płynności jest znacznie więcej. A niedługo do tego grona dołączą kolejne rozwiązania skalowalności drugiej warstwy. Co wywołuje jeszcze większą fragmentaryzację płynności. A skoro płynność, która jest kluczowym elementem rozwoju DEXów jest rozproszona, to trzeba jak najbardziej efektywnie ją wykorzystać. I tutaj właśnie wchodzi Uniswap w wersji trzeciej. Cały na biało, oczywiście.

Wprowadza on mechanizm tzw. koncentracji płynności. Od teraz nie wrzucamy po prostu tokenów do worka puli płynności. Od teraz także określamy, w jakich przedziałach cenowych ten kapitał ma być wykorzystywany do zapewnienia płynności. A to znacząco zwiększa efektywność wykorzystywania takiego kapitału. Sprawiając, że nawet przy w teorii znacznie mniejszym kapitale w pulach płynności nowy Uniswap jest z stanie obsłużyć znacznie większe transakcje wymiany tokenów. Wywołując przy tym mniejsze odchylenia cenowe. Jest to ogromna korzyść dla handlujących. Co z kolei przyczynia się do zwiększenia obrotu na giełdzie. Nie raz mamy do czynienia z sytuacją, że dzienny obrót danego coina jest większy niż łączna wartość płynności dla niego dostarczonej. Co oczywiście ma bardzo pozytywny wpływ na wielkość zarobków dla dostarczycieli płynności (LPs). 

Ale moneta ta ma także swój drugi koniec. Sprawia, że dostarczanie płynności dla v3 nie jest już pasywną działalnością: wrzuć płynność, po jakimś czasie wyjmij co włożyłeś plus zyski z opłat od handlujących oraz minus ewentualna nietrwała strata. Od teraz dostarczanie płynności to działanie aktywne. Wymagające określenia optymalnego przedziału cenowego i modyfikacja tych wskaźników na podstawie zmieniających się warunków cenowych. Na szczęście tutaj inne projekty przychodzą nam z pomocą 

Automatyczne strategia zarobkowania

Aktywne dostarczanie płynności dla Uniswap v3 może wywoływać kilka ale:

  • ale ja nie wiem, jakie przedziały cenowe do dostarczania płynności powinienem wybrać, aby zmaksymalizować swoje zyski
  • ale ja nie wiem, jakich zmian w przedziałach dokonywać, gdy cena waloru się zmienia
  • ale ja nie mam na to wszystko czasu
  • ale ja nie mam, aż tyle kapitału, aby płacić wysokie opłaty za gas związane z aktywnym dostarczaniem płynności

Ale na szczęście są projekty, które zdejmują ten cieżar aktywnego dostarczana płynności z naszych barków. Do których to my wrzucamy swój kapitał, a system za nas zajmuje się prowadzeniem aktywnej strategii inwestycyjnej. Korzystając z tych dobrodziejstw, miejmy świadomość, że ten jest cena do zapłacenia za tą wygodę. Po pierwsze taki protokół może pobierać od nas opłaty. Po drugie zaczynamy korzystać z kolejnego system smart contractów, to to zawsze wiąże się z pewnymi ryzykami.

Przyjrzyjmy się teraz dwóm tego typu rozwiązaniom.

Harvest Finance

To jedna z dłużej działających (czasem z problemami) farm autocompoundingowych. Tego typu farmy wrzucają nasz kapitał w inne protokoły i automatycznie reinwestują wypracowywany tam zysk. Czasem również wynagradzając nas również swoim tokenem, co zwiększa nasz zysk.

Harvest obsługuje setki farm, w dziesiątkach protokołów, w trzech sieciach: Ethereum, Binance Smart Chain oraz Polygon. W smart contractach Harvest zgromadzony jest kapitał o wartości ponad 300 milionów dolarów.

Od jakiegoś czasu dostarczając również kilkanaście farm opartych o dostarczanie płynności na nowym Uniswapie. Zysk z tych rozwiązań wynosi od kilku do ponad stu procent rocznie. A jego elementy składowe do opłaty do handlujących na giełdzie oraz nagroda w postaci natywnego tokenu Harvest – FARM. W niektórych pulach, jak na przykład UST-USDT mamy jeszcze dodatkową nagrodę w postaci tokenu ekosystemu, którego dotyczy dana pula (LUNA w tym przykładzie)

Visor Finance

Visor jest projektem, którego głównym focusem jest właśnie sprawienie, aby aktywne zarządzanie pozycjami płynności w Uniswap v3 z perspektywy dostarczyciela płynności cały czas było pasywne. Generując przy tym ponad pasywne stopy zwrotu. 

W skrócie idea jest następująca. Ty dostarczasz kapitał dla jednej z obsługiwanych pul płynności. Visor bierze na siebie proces aktywnego zarządzania strategią dostarczania płynności. Dzieje się to za pomocą specjalnych smart contractów, które oprócz zarządzania parametrami strategii automatycznie zainwestują w nią wypracowane zyski. Z zysku potrącane jest 10 procent prowizji, które przeznaczane jest na wynagrodzenie stakujących token protokołu VISR

Uni na L2

Nowa wersja Uniswapa wystartowała na początku maja. Podobnie jak dla dwóch poprzednich wersji i tym razem domem dla nowego Uniswapa był blockchain Ethereum. A jak wiadomo, ten najbardziej popularny i najbardziej zdecentralizowany blockchain z obsługą smart contractów bywa drogi w korzystaniu. Zwłaszcza w kontekście dostarczania płynności, gdzie transakcje są dość złożone, a co za tym idzie, również kosztowne.

Zespół rozwijający Uniswap jest świadom tego problemu. Dlatego ogłaszając plany co do powstania nowej wersji poinformowano także, że powstanie ona również dla rozwiązań skalowalności drugiej warstwy. Zespół zapowiedział oficjalne wsparcie dla drugiej warstwie Optimism. Następnie społeczność posiadaczy tokenu UNI przegłosowałem uruchomienie nowej wersji protokołu na kolejne drugiej warstwie opartej o rollupy: Arbitrum.

W połowie lipca 2021 roku uruchomione Uniswap v3 alpha na rollupie Optimism. Pozwala on na znaczne oszczędzenie kosztów transakcyjnych (swap poniżej dolara), jak i na natychmiastowe potwierdzanie transakcji. Aby móc skorzystać z tych dobrodziejstw, należy jednak przenieść nasze środki z sieci Ethereum do sieci Optimism. Gdzie na razie oprócz robienia tanich swapów nie ma jeszcze co robić. Ale w przyszłości, w ciągu następnych miesięcy, a może wręcz tygodni, zarówno Optimism jak i Arbitrium staną się nowymi hubami rozwoju DeFi. Na których będą działać dziesiątki różnych projektów, więc przeniesienie tam środków będzie bardziej sensowne. Teraz można traktować to jako ciekawostkę. Jako możliwość zasmakowania słodkiego smaku przyszłości już teraz. Uniswap na Optimism może być też świetnym rozwiązaniem dla day traderów, którzy nie potrzebują niczego więcej niż możliwości dokonywania szybki i tanich trade’ów.

Praktyczne wykorzystanie Uniswap v3

Podczas najbliższego (25ego lipca) webinaru będziemy wykorzystywać nowego Uniswapa w praktyce. Dla lubiących dokonywać tanich swapów przeniesiemy nasze środki na Optimism, by móc to robić na tamtejszym Uniswapie. Zagłębimy się też w temat dostarczania płynności oraz wspomnianych wcześniej narzędzi do automatyzacji tego procesu. Tutaj możesz zapisać się za darmo. Natomiast tutaj zyskać promocyjny dostęp do naszej skarbnicy wiedzy Krypto Krypty. To tam trafiają zapisy ze wszystkich webinarów.

Leave a Comment