Kryptowalutowy świat rozrasta się w ogromnym tempie. Systematycznie powstają nowe sieci. A na nich okazje do zarobienia dobrego yieldu i zgarnięcia lukratywnych airdropów. Dowiedz się jak szybko, tanio i bezpiecznie przenosić coiny między sieciami, aby móc w pełni korzystać z nadarzających się szans.

Najpierw natywna moneta

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej sieci musimy zaopatrzyć się w jej natywny coin. To bowiem w nim będziemy uiszczać opłaty transakcyjne. Nawet jeśli wcześniej za pomocą jakiegoś mostu przetransferujemy tam inne tokeny, to dopóki nie będziemy mieć monety natywnej tej sieci, to nic z tym nie będziemy mogli zrobić. Tak więc jeśli zaczynamy przygodę na Solanie, to najpierw wrzucamy tam SOL. Jeśli chcemy zacząć korzystać z Avalanche, to najpierw wrzucamy tam AVAX. Chcemy postawić pierwsze kroki na Fantomie? Najpierw prześlijmy tam trochę FTM. A jak chcemy korzystać z drugich warstw Ethereum (Arbitrum bądź Optimism), to najpierw wrzućmy tam trochę Etheru (ETH), który jest tam wykorzystywany do opłat transakcyjnych.

Jak tego dokonać? Dwa najlepsze sposoby, to oficjalne mosty projektu z innymi sieciami oraz przesłanie środków bezpośrednio z giełdy.

Oficjalne mosty

Skorzystanie z oficjalnego mostu będzie dla nas dobrą opcją, jeśli już na innej sieci mamy natywny token sieci, którą chcemy eksplorować. Oficjalny most powinien nam go przenieść do sieci właściwej w formie monety natywnej, która pozwala na uiszczanie opłat transakcyjnych. Nieoficjalne mosty mogę dać nam po drugiej stronie stokenizowaną formę monety. Nie będziemy mogli od razu użyć jej do uiszczania opłat. Wprawdzie potem można ją łatwo odtokenizować, ale do tego potrzebujemy już dokonać transakcji. A co za tym idzie, czystej formy monety natywnej danej sieci. Przykładem może być skorzystanie z omawianego poniżej mostu cBridge do przeniesienia WETH (stokenizowanego Etheru) z Polygonu na Arbitrum. W wyniku tego na Abitrum również dostaniemy stokenizowaną formę WETH, którą nie możemy uiszczać opłat transakcyjnych. 

Drugi przypadek, gdy oficjalne mosty będą nam pomocne, to przeniesienie na drugiej sieci innych popularnych tokenów, które już mamy na swoim portfelu. Jeśli znajdziemy dla nich zyskowne zastosowanie po drugiej stronie, to skorzystanie z oficjalnego mostu jest świetnym pomysłem.

Niestety oficjalne mosty zazwyczaj mają jedną wspólną wadę. Zwykle integrują się one bardzo małą ilość sieci. A w często bywa, że tylko z jedną – Ethereum. Powodem tego jest fakt, że tam znajduje się najwięcej kapitału. Nowe projekty chcą przyciągnąć go do siebie. Nie masz mostu z Ethereum, nie masz dużej płynności u siebie. Ale jak wiemy, Ethereum ma sporą wadę z perspektywy nas, użytkowników. Drogie opłaty transakcyjne. Nie chcemy płacić kilkadziesiąt dolarów za transfer środków do innej sieci czy kilkaset za korzystanie ze smart contractów. To właśnie z tego powodu uciekamy z tokenami do innych sieci. Rozwiązaniem tego problemu będą mosty omawiane w dalszej części tego artykułu. Pozwalają one na tani transfer środków między różnymi sieciami.

Ale najpierw linki do oficjalnych mostów kilku najpopularniejszych sieć

Wypłaty z giełd

Kolejny prostym i raczej tanim rozwiązaniem jest możliwość wypłaty natywnego coina bezpośrednio z giełdy. Większość z nich będzie oferować taką możliwość, ale nie zawsze. Zazwyczaj monety nowych sieci mają co najmniej dwie formy:

 • Natywnej monety wykorzystywanej w sieci do uiszczania opłat transakcyjnych
 • Tokenu ERC-20 na Ethereum (w przypadku giełdy Binance będą to też tokeny BEP/BEP20 z ich sieci)

Przed wykorzystaniem giełdy do transferu środków, upewnijmy się czy obsługuje one wypłaty na natywną sieć. Informację taką znajdziemy przechodząc do sekcji Wypłat (ang. Withdraw) i wybierając tam wybranego przez nas coina.

Giełdy mogą okazać się też dobrą opcję do przenoszenia na nową sieć popularnych stablecoinów. Często oferują one możliwość ich wypłaty na kilka różnych sieci. Poniżej na przykład widzimy opcje wypłaty Tetheru (USDT) na różne łańcuchy, jak oferuje jedna z giełd:

cBridge 

cBridge to most przygotowany przez projekt Celer Network. Umożliwia on nam transfer tokenów między 10 różnymi sieciami zgodnymi z Ethereum Virtual Machine:

 • Ethereum
 • Polygon (Matic)
 • Binance Smart Chain
 • Arbitrum
 • Fantom
 • xDai
 • Avalanche
 • Optimism
 • OKExChain
 • Heco

Jeśli chodzi o obsługiwane coiny, które można przesyłać między sieciami, to odpowiedź brzmi to zależy. Zależy od tego, jakie sieci wybierzemy do transferu z i do transferu do. Zazwyczaj będziemy mieli do dyspozycji kilka różnych monet. A wśród nich najpopularniejsze stablecoiny, takie jak DAI, USDC czy USDT.

Most cBridge ten jest dostępny pod adresem: https://cbridge.celer.network 

Poniższy krótki film pokazuje jak w praktyce korzystać z tego mostu:

allBridge

Ciekawy most przygotowany przez APYSwap Foundation. Jego wyróżnikiem jest to, że oprócz kilku sieci zgodnych z EVM obsługuje on również transfery do i na Solanę. Oto pełna lista obsługiwanych sieci:

 • Avalanche
 • Binance Smart Chain
 • Celo
 • Ethereum
 • Huobi ECO Chain
 • Polygon (Matic)
 • Solana

Jeśli chodzi o obsługiwane tokeny, to ich lista zawiera kilkanaście pozycji. Ale podobnie jak u poprzednika, różne konfiguracje sieci od i do obsługują różne coiny z tej listy. 

Most allBridge jest dostępny pod adresem: https://app.allbridge.io/bridge

Poniżej instrukcja video korzystania z mostu allBridge:

AnySwap

Kolejny nasz bohater to most AnySwap. Obsługuje on kilkanaście różnych sieci:

 • Ethereum
 • Binance Smart Chain
 • Fusion Network
 • Fantom
 • Polygon (Matic)
 • Heco ECO Chain
 • Avalanche
 • xDai
 • Arbitrum
 • KuCoin Chain
 • OKExChain
 • Harmony
 • Moonriver
 • IoTeX
 • Goerli Ethereum testnet

Obsługiwane monety różnią się w zależności od sieci, jakie wybierzemy. O czym jeszcze warto pamiętać, to sprawdzenie płynności wybranego tokenu na docelowym chainie. Jeśli jej zabraknie, to most i tak przeprowadzi transakcję a różnicę dostaniesz w jednym z ich anyTokenów (np. anyUSDC przy transferze USDC). Token ten może mieć na ten czas nie najlepszą płynność czy kurs wymiany, więc polecam unikać takich sytuacji.

Most AnySwap dostępny jest pod adresem: https://anyswap.exchange/#/router

Film instruktażowy jak korzystać z mostu AnySwap:

Hop Exchange

Most, który obsługje stosunkowo mała liczbę sieci i tokenów. Wychodząc pewnie z założenia, że jak obsługujemy jakąś monetę, to dla wszystkich oferowanych sieci. Na moment obecny są to:

 • Ethereum
 • Polygon (Matic)
 • xDai
 • Optimism
 • Arbitrum

A obsługiwane monety to:

 • Polygon (Matic)
 • DAI
 • USDC
 • USDT

W społeczności od miesięcy ptaszki ćwierkają, że ten most może wprowadzić w przyszłości swój token. I wtedy można by się spodziewać może jakiegoś retrospektywnego airdropu dla osób korzystających z tego mostu czy dostarczającego dla niego płynność.

Most jest dostępny pod adresem: https://app.hop.exchange

Filmik instruktażowy jak korzystać z mostu Hop Exchange:

Gdzie zarabiać w tych różnych sieciach?

Przenoszenie środków między sieciami ma sens wtedy, kiedy na nowej sieci mamy dla danej monety lepsze możliwości zarobku. W społeczności Krypto Krypty przyglądamy się tym ekosystemom i tropimy na nich ciekawe okazje. Oto trzy wybrane wątki dla trzech ekosystemów:

2 comments add yours

Leave a Comment