Głębsze spojrzenie

Na naszych oczach dzieje się historia. Podczas tego lata wprowadzana jest poprawka EIP-1559 dla Ethereum. Oprócz tego mają wystartować dwie drugie warstwy  z pełną obsługą smart contractów. Co to oznacza dla Ethereum, dla nas samych i jak będzie można na tym zarobić?

Czym jest EIP-1559 i jakie oferuje korzyści?

EIP-1559 to jedna z poprawek do działania sieci Ethereum, która zostanie wprowadzona w okolicach 4 sierpnia 2021. Wraz z hardforkiem pod nazwą London. Te trzy literki i cztery cyferki były najczęściej powtarzanym skrótem w społeczności Ethereum od ponad roku. Ponieważ poprawka ta wprowadza ważne zmiany w dwóch fundamentalnych aspektach działania sieci i jej modelu ekonomicznego:

 • Sposobie naliczania opłat transakcyjnych oraz określania rozmiaru bloku
 • Podaży Etheru

Zmiany te wynikają z nowego modelu zarządzania opłatami transakcyjnymi. Jego podstawą jest tzw. base fee. Na potrzeby tego artykułu będziemy ją nazywać opłatą bazową. Opłata bazowa jest wyliczana przez sam protokół Ethereum i powinna zapewnić użytkownikowi stosunkowo szybkie znalezienie się w jednym z najbliższych bloków transakcyjnych. Podkreślam tutaj słowo powinna. Bowiem jej zapłacenie nie daje nam takiej gwarancji. Jeśli będzie nam naprawdę zależało na szybkich znalezieniu się w bloku (i do tego jako jedna z pierwszych) to mamy możliwość zapłacenia więcej. Ta możliwość nazywa się miners tip, i jak sama nazwa wskazuje, jest to dodatkowa forma wynagrodzenia, która trafi do górnika. Ma to być motywacja dla niego, aby rzeczywiście wybrał naszą transakcję jako jedną z pierwszych. 

Ale wróćmy jeszcze na chwilę do naszej opłaty bazowej (ang. base fee). Ona nie będzie bowiem trafiała do górników, tylko będzie spalana. Ether, który zostanie wykorzystany będzie palony. A to oznacza, że część ETH z obiegu będzie po prostu znikać. Im wykorzystanie sieci i opłaty bazowe będą większe, tym więcej Etheru zostanie zniszczone. Jest to bardzo ważny element narracji Etheru jako mocnego pieniądza. Który ma niską, a może mieć wręcz ujemną inflację. Jest to szczególnie prawdopodobne w dłużej perspektywie, kiedy to w całości przejdziemy na Proof of Stake, a następnie uruchomimy sharding Ethereum 2.0. Pierwsza zmiana oznacza znaczące ograniczanie emisji nowych monet. Druga sprawi, że sieć będzie obsługiwać znacznie większą ilość transakcji. Nawet, jeśli opłata bazowa za pojedynczą transakcję byłaby niska, to ich większa ilość sprawi, że ilości spalanego w ten sposób Etheru będą mogły być znaczące.

No dobra, ale najważniejsze pytanie jest takie: czy EIP-1559 sprawi, że będziemy płacić mniej za gas? Być może troszeczkę, ale nie koniecznie. Powinno być łatwiej określić poziom ceny gasu, którym się załapiemy do bloków. Być może ta łatwość sprawi, że nie będziemy się tak strasznie licytować w górę w momentach wzmożonego ruchu w sieci. Ale pamiętajmy, że cały czas będziemy mieli dość ograniczoną przestrzeń w bloku (chociaż będzie mogła ona bywać dwukrotnie większa niż obecnie) i coraz więcej chętnych do jej wykorzystania. Jednym z głównych konsumentów będą sidechainy oraz drugie warstwy skalowalności. Oraz mosty łączące je z Ethereum. 

Czym są drugie warstwy i dlaczego mają znaczenie?

Drugie warstwy (ang. Layer 2)  to specjalnie protokoły, które są zaczepione w łańcuchu głównym (ang. Layer 1). Pozwalają one na przeprowadzanie znacznie większej ilości transakcji. Robią to przy tym szybciej i taniej.

Przykładami takie rozwiązań są Lightning Network dla Bitcoina czy Optimistic Rollups dla Ethereum. Sieci te korzystają z bezpieczeństwa warstwy pierwszej i mają zapewniać użytkownikom te same przymioty co blockchain, o który są oparte. A więc decentralizację, odporność na cenzura czy brak zaufanej trzeciej strony.

Korzystanie z drugich warstw Ethereum bardzo przypomina korzystanie z innych sieci zgodnych z Ethereum (jak Binance Smart Chain czy Polygon). Różnicą są kwestie bezpieczeństwa i decentralizacji. Drugie warstwy pozwalają użytkownikowi na samodzielne wypłacenie środków z powrotem na Ethereum, niezależnie od operatorów sieci. Czyli jakby miało się dziać coś złego, to zawsze mamy możliwość powrotu do bezpiecznego matecznika Ethereum.

Czyli reasumując, dzięki drugim warstwom mamy:

 • Bardzo szybkie (niemal natychmiastowe transakcje)
 • Niskie opłaty transakcyjne (poniżej 1 USD na Optimism)
 • Dużo większę przepustowość sieci (setki a nawet tysiące transakcji na sekundę)
 • Brak konieczność zaufania stronom trzecim (nie jest to prawdziwe na początku startu tych sieci, gdy twórcy zachowują sobie dużą kontrolę, aby można było podjąć szybkie działania, gdy coś pójdzie nie tak)
 • Bezpieczeństwo i decentralizację wynikającą z możliwości bezwarunkowego powrotu do sieci Ethereum

Protokoły drugi warstw będa więc oferować nam wygodne, szybkie i tanie korzystanie z DeFi. Samemu przy tym konsumując znaczące ilości gas, przyczyniając się do zwiększonego spalania Etheru.

Projekty, które będę największymi beneficjentami przejścia na drugie warstwy

Zdecydowana większość projektów DeFi odniesie korzyść z przejścia na rozwiązania drugiej warstwy. Największą ich zaletą są dużo tańsze i szybsze transakcje. Co oznacza, że korzystanie z protokołów jest w zasięgu znacznie większej ilości osób. To właśnie z tego powodu widzimy w ostatnim miesiącach potężną grupę projektów z Ethereum, które uruchamiają swoje wersje również w sieci Polygon. Różnicą między drugimi warstwami, a innymi sieciami takimi jak Polygon czy Fantom, jest fakt, że rozwiązania drugiej warstwy korzystają z bezpieczeństwa i decentralizacji łańcucha głównego Ethereum.

Od kilku miesięcy na drugiej warstwie Optimism mamy uruchomiony staking protokołu Synthetix. Staking w tym przypadku wymaga ręcznego odbierania nagród co tydzień (w innym przypadku przepadają). Konieczność dokonywania tej operacji na Ethereum sprawiała, że opłaty za gas były wyższe niż nagroda dla sporej rzeszy małych i średnich stakerów (w tym dla mnie). Po uruchomieniu stakingu na Optimism stało się to opłacalne dla znacznie szerszego grona hodlerów SNX. Na ostatni tydzień lipca planowane jest również uruchomienie wersji alpha zdecentralizowanej giełdy syntetyków z tego ekosystemu.

Jeśli już mówimy o wersjach alpha giełd, to w połowie lipca Uniswap  odpalił swoją giełdę na Optimism. Na razie dla ograniczonej liczby monet (ETH, WBTC, LINK, SNX, DAI, USDT oraz sUSD). Umożliwiając dokonywanie swapów przy opłatach transakcyjnych poniżej dolara.

Cała rzesza innych kluczowych projektów DeFi ogłosiła chęć uruchomienia się na drugich warstwach. Sporo mówi się o tym w kontekście rozwiązania Arbitrum, które pod koniec maja udostępniło swoje rozwiązanie dla developerów. Projekty takie jak MCDEX, Uniswap, CREAM Finance oraz kilkanaście innych projektów potwierdziły swoje uczestnictwo. Nam pozostaje tylko poczekać na otwarcie drzwi dla zwykłych użytkowników (co może nastąpić lada moment).

Praktyczne wykorzystanie rozwiązań opartych o drugie warstwy

Drugie warstwy Ethereum takie jak Optimism czy Arbitrum właśnie przygotowują się do startu. Deweloprzy wyżej omawiany projektów już uruchomiają się na tych sieciach. Wkrótce zostaną otwarte drzwi dla nas wszystkich. Wtedy spotkamy się na webinarze, opowiemy sobie jak przejść przez te drzwi i jak po ich drugiej stronie robić pieniądze. Zapisz się już dziś.

Uniswap to projekt, który już odcisnął swój ślad w rozwoju rynku DeFi. Jego najnowsza, trzecia już wersja, dokłada kolejne cegiełki do zwiększonej adopcji zdecentralizowanego, otwartego świata finansów. Z jednej strony zwiększa efektywność kapitału wykorzystywanego do dostarczania płynności (i zarabiania na tym). Z drugiej strony umożliwia tanie swapy tokenów na drugiej warstwie.

Główny koncept v3

Zwiększenie efektywności kapitału poprzez wykorzystanie mechanizmu koncentracji płynności. Tym zdaniem można by opisać najważniejszy koncept związany z nową wersją Uniswapa.

Dotychczas tokeny umieszczane w pulach płynności dostarczały płynność w przedziałach cenowych od zera do nieskończoności. W praktyce sprawiało to, że spora część kapitału tam umieszczona nigdy nie brała aktywnego udziału w zapewnieniu płynności dla swapów. Czyli z jednej strony był sobie kapitał, który leżał i się kurzył w pulach płynności. A z drugiej strony handlujący często byli narażeni na duże odchylenia ceny przy dokonywaniu transakcji. Zwłaszcza o większej wartości. Nie było to najlepsze rozwiązanie. Ale przez długi czas wystarczająco dobre.

Ostatni rok stawia jednak przez rynkiem płynności nowe wyzwania. Pojawiły się nowe łańcuchy zgodne z Ethereum, na których również można uruchamiać projekty DeFi. Dla których również potrzebny jest kapitał do zapewnienia płynności. Najbardziej znanymi takimi sieciami są Polygon oraz Binance Smart Chain. Ale sieci, na których rozwija się już DeFi i na których potrzeba zapewnić płynności jest znacznie więcej. A niedługo do tego grona dołączą kolejne rozwiązania skalowalności drugiej warstwy. Co wywołuje jeszcze większą fragmentaryzację płynności. A skoro płynność, która jest kluczowym elementem rozwoju DEXów jest rozproszona, to trzeba jak najbardziej efektywnie ją wykorzystać. I tutaj właśnie wchodzi Uniswap w wersji trzeciej. Cały na biało, oczywiście.

Wprowadza on mechanizm tzw. koncentracji płynności. Od teraz nie wrzucamy po prostu tokenów do worka puli płynności. Od teraz także określamy, w jakich przedziałach cenowych ten kapitał ma być wykorzystywany do zapewnienia płynności. A to znacząco zwiększa efektywność wykorzystywania takiego kapitału. Sprawiając, że nawet przy w teorii znacznie mniejszym kapitale w pulach płynności nowy Uniswap jest z stanie obsłużyć znacznie większe transakcje wymiany tokenów. Wywołując przy tym mniejsze odchylenia cenowe. Jest to ogromna korzyść dla handlujących. Co z kolei przyczynia się do zwiększenia obrotu na giełdzie. Nie raz mamy do czynienia z sytuacją, że dzienny obrót danego coina jest większy niż łączna wartość płynności dla niego dostarczonej. Co oczywiście ma bardzo pozytywny wpływ na wielkość zarobków dla dostarczycieli płynności (LPs). 

Ale moneta ta ma także swój drugi koniec. Sprawia, że dostarczanie płynności dla v3 nie jest już pasywną działalnością: wrzuć płynność, po jakimś czasie wyjmij co włożyłeś plus zyski z opłat od handlujących oraz minus ewentualna nietrwała strata. Od teraz dostarczanie płynności to działanie aktywne. Wymagające określenia optymalnego przedziału cenowego i modyfikacja tych wskaźników na podstawie zmieniających się warunków cenowych. Na szczęście tutaj inne projekty przychodzą nam z pomocą 

Automatyczne strategia zarobkowania

Aktywne dostarczanie płynności dla Uniswap v3 może wywoływać kilka ale:

 • ale ja nie wiem, jakie przedziały cenowe do dostarczania płynności powinienem wybrać, aby zmaksymalizować swoje zyski
 • ale ja nie wiem, jakich zmian w przedziałach dokonywać, gdy cena waloru się zmienia
 • ale ja nie mam na to wszystko czasu
 • ale ja nie mam, aż tyle kapitału, aby płacić wysokie opłaty za gas związane z aktywnym dostarczaniem płynności

Ale na szczęście są projekty, które zdejmują ten cieżar aktywnego dostarczana płynności z naszych barków. Do których to my wrzucamy swój kapitał, a system za nas zajmuje się prowadzeniem aktywnej strategii inwestycyjnej. Korzystając z tych dobrodziejstw, miejmy świadomość, że ten jest cena do zapłacenia za tą wygodę. Po pierwsze taki protokół może pobierać od nas opłaty. Po drugie zaczynamy korzystać z kolejnego system smart contractów, to to zawsze wiąże się z pewnymi ryzykami.

Przyjrzyjmy się teraz dwóm tego typu rozwiązaniom.

Harvest Finance

To jedna z dłużej działających (czasem z problemami) farm autocompoundingowych. Tego typu farmy wrzucają nasz kapitał w inne protokoły i automatycznie reinwestują wypracowywany tam zysk. Czasem również wynagradzając nas również swoim tokenem, co zwiększa nasz zysk.

Harvest obsługuje setki farm, w dziesiątkach protokołów, w trzech sieciach: Ethereum, Binance Smart Chain oraz Polygon. W smart contractach Harvest zgromadzony jest kapitał o wartości ponad 300 milionów dolarów.

Od jakiegoś czasu dostarczając również kilkanaście farm opartych o dostarczanie płynności na nowym Uniswapie. Zysk z tych rozwiązań wynosi od kilku do ponad stu procent rocznie. A jego elementy składowe do opłaty do handlujących na giełdzie oraz nagroda w postaci natywnego tokenu Harvest – FARM. W niektórych pulach, jak na przykład UST-USDT mamy jeszcze dodatkową nagrodę w postaci tokenu ekosystemu, którego dotyczy dana pula (LUNA w tym przykładzie)

Visor Finance

Visor jest projektem, którego głównym focusem jest właśnie sprawienie, aby aktywne zarządzanie pozycjami płynności w Uniswap v3 z perspektywy dostarczyciela płynności cały czas było pasywne. Generując przy tym ponad pasywne stopy zwrotu. 

W skrócie idea jest następująca. Ty dostarczasz kapitał dla jednej z obsługiwanych pul płynności. Visor bierze na siebie proces aktywnego zarządzania strategią dostarczania płynności. Dzieje się to za pomocą specjalnych smart contractów, które oprócz zarządzania parametrami strategii automatycznie zainwestują w nią wypracowane zyski. Z zysku potrącane jest 10 procent prowizji, które przeznaczane jest na wynagrodzenie stakujących token protokołu VISR

Uni na L2

Nowa wersja Uniswapa wystartowała na początku maja. Podobnie jak dla dwóch poprzednich wersji i tym razem domem dla nowego Uniswapa był blockchain Ethereum. A jak wiadomo, ten najbardziej popularny i najbardziej zdecentralizowany blockchain z obsługą smart contractów bywa drogi w korzystaniu. Zwłaszcza w kontekście dostarczania płynności, gdzie transakcje są dość złożone, a co za tym idzie, również kosztowne.

Zespół rozwijający Uniswap jest świadom tego problemu. Dlatego ogłaszając plany co do powstania nowej wersji poinformowano także, że powstanie ona również dla rozwiązań skalowalności drugiej warstwy. Zespół zapowiedział oficjalne wsparcie dla drugiej warstwie Optimism. Następnie społeczność posiadaczy tokenu UNI przegłosowałem uruchomienie nowej wersji protokołu na kolejne drugiej warstwie opartej o rollupy: Arbitrum.

W połowie lipca 2021 roku uruchomione Uniswap v3 alpha na rollupie Optimism. Pozwala on na znaczne oszczędzenie kosztów transakcyjnych (swap poniżej dolara), jak i na natychmiastowe potwierdzanie transakcji. Aby móc skorzystać z tych dobrodziejstw, należy jednak przenieść nasze środki z sieci Ethereum do sieci Optimism. Gdzie na razie oprócz robienia tanich swapów nie ma jeszcze co robić. Ale w przyszłości, w ciągu następnych miesięcy, a może wręcz tygodni, zarówno Optimism jak i Arbitrium staną się nowymi hubami rozwoju DeFi. Na których będą działać dziesiątki różnych projektów, więc przeniesienie tam środków będzie bardziej sensowne. Teraz można traktować to jako ciekawostkę. Jako możliwość zasmakowania słodkiego smaku przyszłości już teraz. Uniswap na Optimism może być też świetnym rozwiązaniem dla day traderów, którzy nie potrzebują niczego więcej niż możliwości dokonywania szybki i tanich trade’ów.

Praktyczne wykorzystanie Uniswap v3

Podczas najbliższego (25ego lipca) webinaru będziemy wykorzystywać nowego Uniswapa w praktyce. Dla lubiących dokonywać tanich swapów przeniesiemy nasze środki na Optimism, by móc to robić na tamtejszym Uniswapie. Zagłębimy się też w temat dostarczania płynności oraz wspomnianych wcześniej narzędzi do automatyzacji tego procesu. Tutaj możesz zapisać się za darmo. Natomiast tutaj zyskać promocyjny dostęp do naszej skarbnicy wiedzy Krypto Krypty. To tam trafiają zapisy ze wszystkich webinarów.

Jeśli chcesz osiągać optymalne zyski z dostarczania płynności na DEXy, to musisz zrozumieć zmiany, jakie wprowadzono w ostatnim czasie w trzech wiodących protokołach (Uniswap, Curve oraz Balancer). Otwierają one przed nami nowe możliwości większego zarobku. A ten artykuł opisuje, w jaki sposób możesz te możliwości wykorzystać. Z korzyścią dla Ciebie i Twojego portfela.

Zanim zaczniemy

Ten artykuł ma w tytule segment “część 4” nie bez powodu. Nadbudowuje on bowiem wiedzę, którą zbudowaliśmy w ciągu ostatniego roku w serii artykułów oraz webinarów:

(dostęp do webinarów dla członków społeczności Krypto Krypty. Tutaj możesz stać się jednym z nas.).

Gorąco zachęcam do zapoznania się z powyższymi materiałami. Dzięki nim zrozumiesz najważniejsze aspekty związane z dostarczanie płynności. Zrozumienie ich jest niezbędne, aby móc przyswoić omawiane w tym artykule zagadnienia. Jeśli więc coś w trakcie dalszej lektury będzie dla Ciebie niezrozumiałe, wtedy wróć do poprzednich części cyklu.

Uniswap v3

Uruchomiona w maju tego roku nowa wersja najbardziej popularnej zdecentralizowanej giełdy krypto z pewnością będzie jednym z kandydatów do wydarzenia roku w branży. A to właśnie za sprawą nowego, innowacyjnego modelu dostarczania płynności. Który z jednej strony jest zdecydowanie bardziej efektywny kapitałowo – możemy robić większe swapy bez znaczącego wpływu na zmianę ceny tokenów. A z drugiej strony pozwala znacząco zwiększyć zyski dla dostarczycieli płynności. Drugą stroną tej monety jest odejście od modelu – wrzuć płynność i zapomnij. Jeśli chcemy naprawdę dobrze zarabiać dostarczając płynność na Uniswap v3, to musimy być tym obszarze trochę bardziej aktywni. Od wyboru początkowej strategii dostarczania płynności, po jej modyfikacje wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowi. Można więc zarobiać więcej. Ale więcej też trzeba będzie się przy tym narobić.

Przyjrzyjmy się więc z bliska temu, na czym polega ta innowacyjna zmiana w nowej wersji Uniswapa.

Przypomnijmy, że do tej pory po prostu wrzucaliśmy dwa tokeny do worka puli płynności. Worek ten był wykorzystywany przez giełdę, do przeprowadzania swapów. W wyniku czego zmieniają się proporcje tokenów w worku oraz ich wzajemna cena. Tokeny wrzucane do worka przez dostarczycieli płynności (LP), były wykorzystywane w całym możliwym przedziale cenowym. Od zera do nieskończoności. Co sprawiało, że większość z nich, tak naprawdę nigdy nie była aktywnie wykorzystywana przy swapach. 

Natomiast w nowej wersji Uniswapa możemy określić przedziały cenowe, w których nasze tokeny mają być wykorzystywane do zapewniania płynności. Mamy do czynienia z tak zwaną skoncentrowaną płynnością. Tokeny nie leżą już w worku od zera do nieskończoności. Tylko w obszarach cenowych wybranych przez dostarczycieli płynności. Czyli zazwyczaj w okolicach aktualnych cen rynkowych. Dzięki temu kapitał ulokowany w pulach jest bardziej efektywnie wykorzystywany. Co rodzi pozytywne konsekwencje, zarówno dla dostarczycieli płynności, jak dla dla handlujących. Ci pierwsi mogę zarobić więcej na prowizjach. Dzięki lepszemu odsetkowi dziennego wolumenu do wartości kapitału umieszczone w pulach. Jak widzimy na załączonym poniżej obrazku najpopularniejsze tokeny mają większe dziennie obroty niż suma ich wartości w pulach płynności:

A właśnie od stosunku dziennego obrotu do wartości umieszczonego kapitału (TVL) zależą zyski z opłat dla LP. Korzyścią dla handlujących jest natomiast możliwości przeprowadzania większych transakcji bez większego wpływu na cenę. Co zachęca jeszcze więcej użytkowników (zwłaszcza większych graczy), do korzystania z Uniswap. Co zwiększa jego wolumen, a tym samym przyczynia się do zwiększonych dochodów z opłat dla dostarczycieli płynności (LPs).

O ile ta sytuacja jest idealna dla handlujących, to dla LP monata ta ma także drugą stronę. Wymaga od LPs: po pierwsze wybrania optymalnych wartości startowych dla zakresu cen, gdy ich kapitał będzie wykorzystywany do dostarczania płynności. Po drugie  modyfikacji tych zakresów wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowi. Dostarczanie płynności przestaje być bez wysiłkowym, pasywnym działaniem – wrzuć płynność i zapomnij. Od teraz, aby dobrze zarobić, trzeba znaleźć skuteczną strategię oraz dostosowywać ją do zmieniających się warunków. Wymaga więc to większego pomyślenia oraz aktywnego udziału w rynku. O najskuteczniejszych strategiach i narzędziach przydatnych do dostarczania płynności na Uniswap v3 opowiemy sobie podczas jednego z najbliższych darmowych webinarów. Możesz zapisać się na niego za darmo już dziś.

Balancer v2

Balancer był jednym z motorów napędowych DeFi Summer w 2020 roku. A to za sprawą bardzo ciekawego podejście do tworzenia pul płynności. Jeśli przyjrzymy się jeszcze raz pulom płynności z Uniswapa, to zobaczymy, że mieszczą się w nich tylko dwa tokeny. A ich stosunek wartości wynosi 50 na 50. Balancer natomiast pozwala nam tworzenie pul płynności dla większej liczby tokenów, np. 6. Zapewnia nam również elastyczności odnośnie tego, jaki ma być stosunek zawartości tych tokenów w puli płynności. Co świetnie widać na poniższym obrazku, który przedstawia kilka wybranych puli płynności z Balancera:

Taka elastyczność pozwala na rzeczy nie możliwe na Uniswapie, tak jak np.:

 • Tworzenie samo rebalansujących się funduszy inwestycyjnych o stałej alokacji kapitału w wybrane walory. Załóżmy, że chcemy mieć stały rozkład naszego kryptowalutowego portfolio na BTC – 60%, ETH – 30%, LINK – 10%. Tworzymy więc sobie taką pulę płynności, a handlujący na Balancerze nie dość że utrzymują oczekiwaną przez nas alokację, to jeszcze nam za to płacą, uiszczając opłatę od swapów, które pod spodem rebalansują nasze pozycje.
 • Pozwala projektom na bardziej elastyczne podejście do zapewniania płynności dla ich tokenów
 • Pozwala na tworzenie, takich struktur puli płynności, które są mniej podatne na zjawisko nietrwałej straty.

Oprócz tego Balancer oferuje otwarty program Liquidity Mining. Pule płynności, których wnioski zostały przegłosowane przez posiadaczy tokenów BAL (governance token protokołu) są uprawnione do bycia wynagradzanym wspomnianymi wcześniej tokenami BAL.

Balancer był również jednym z pierwszych protokołów, który aktywnie walczył z wysokimi opłatami transakcyjnymi. Czyni to poprzez wypłacanie rekompensaty za gas dla handlujących. Rekompensaty wypłacane są w formie ich tokenu BAL. Program ten jest aktywny na Ethereum cały czas (dla wybranych tokenów). Oprócz tego nowa wersja Balancera jest bardziej wydajna. Transakcje zużywają mniej gasu, a co za tym idzie są tańsze. A parę dni temu Balancer wylądował również w sieci Polygon, gdzie transakcje są śmiesznie tanie

Z czego wynikają mniejsze transakcje w nowym Balancerze?

Po pierwsze, kapitał ze wszystkich puli płynności jest trzymany w jednym smart contracie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku swapów mających transakcje pośrednie. Np. chcemy wymienić DAI na AAVE, ale tokeny te nie mają ze sobą wzajemnej puli płynności. Więc na przykład najpierw wymieniamy DAI na ETH w jednej puli, by następnie w drugiej to ETH wymienić na AAVE. Gdy wszystkie te trzy tokeny leżą w jednym worku, to operacja ta jest znacząco tańsza.

Kolejną ciekawą innowacją w nowej wersji protokołu, jest możliwość inwestowania części kapitału znajdującego się w pulach płynności. Zazwyczaj jest tak, że większość kapitału w pulach płynności leży i się kurzy. Nie jest aktywnie wykorzystywana do przeprowadzania transakcji wymiany tokenów. Dlatego od teraz jest możliwość, aby taki zasiedziany kapitał został zainwestowany w innym protokole, np. w formie lokaty na AAVE. Generując tym samym dodatkowy zysk dla dostarczycieli płynności.

Zarabianie na dostarczaniu płynności do nowego Balancera będzie również jednym z tematów zbliżającego się darmowego webinaru. Zapisz się na niego już teraz.

Płynność dla krypto na Curve v2

Wraz z pojawieniem się Uniswap w wersji trzeciej, który umożliwia koncentrację płynności, wydawać się mogło, że pozycja Curve jako lidera rynków wymiany stablecoinów, może być zachwiana. Bo przecież dla puli płynności dla par stabecoin do stablecoina najłatwiej i najprościej jest wyznaczyć zakresy cenowe, w których się dostarcza płynność. Można wręcz powiedzieć, że robisz to raz i jest to bezobsługowe. Tak jak to miało miejsce za starych dawnych czasów Uniswap v2. Bowiem cena stablecoinow względem siebie będzie zmieniała się minimalnie. W wyniku czego Uniswap będzie pozwalał na tanie i skuteczne transakcje stablecoinów o dużej wartości. I rzeczywiście, w TOP10 największych puli płynności są trzy pary stable do stable. Do tego z konkurencyjnymi wobec curve niskimi opłatami dla handlujących (0,05 procenta od transakcji, wobec domyślnego w v2 0.3 procenta). I rzeczywiście, dzienny obrót w tych trzech pulach płynności dla stablecoinów wyniósł ostatnio 55 milionów dolarów. Wobec 96 milionów USD dobowego obrotu na całym Curve. 

Reakcja Curve na pojawienie się groźnego konkurenta była iście epicka. Curve nie zdecydowało się okopywać się na pozycjach najlepszego DEXa do wymiany stablecoinów. Wykonało ofensywny krok na przód i weszło na rynek wymiany krypto do krypto oraz krypto do stable:

Dosłownie parę tygodni po premierze Uniswap v2 Curve opublikowało whitepaper nowego algorytmu wymiany tokenów. Nazywany w skrócie Curve v2. Jednocześnie publikując dwie pule płynności oparte o ten nowy algorytm. Jedną na Ethereum, druga w sieci Polygon. Obie z nich zawierają w sobie stablecoiny oraz Bitcoina z Etherem.

Nowa wersja Curve, podobnie jak pierwsza oraz najnowsza wersja Uniswap, pozwala na koncentrację płynności w okolicach określonej ceny. Pierwszy curve pozwalał robić to statycznie – raz a dobrze, dlatego sprawdza się świetnie dla stablecoinów. Nowy Uniswap opiera się o aktywne, ale ręczne przesuwanie tych zakresów, przez dostarczycieli płynności. Natomiast nowy Curve ma mechanizmy, które automatycznie przesuwają płynność wraz ze zmieniającą się ceną. Czyli dostarczanie płynności jest dla nas nadal pasywnym zajęciem, aczkolwiek nasza płynność pracuje dla nas w taki sposób, abyśmy na tym maksymalnie zarobili. Jeśli zdecydujemy się na dostarczanie płynności dla nowych krypto puli na Curve, to bądźmy świadomi, że w tym przypadku będzie już działała na nas nie trwała strata.

Dostarczanie płynności dla Curve v2, pozwala nam uzyskać roczną stopę zwrotu z naszych ETH, WBTC oraz stablecoinów na poziomie kilkudziesięciu procent. Brzmi całkiem godnie. Dlatego ten temat zrealizujemy w praktyce podczas najbliższego webinaru na temat dostarczania płynności. Zapisz się na niego już teraz

Przejdźmy do praktyki

Za nami opis krajobrazu dostarczania płynności po największych zmianach w wiodących protokołach, które wydarzyły się w ciągu ostatnich miesięcy. W ich wyniku handlujący otrzymali jeszcze lepszą płynność oraz możliwość taniego wymieniania tokenów o dużej wartości. Z drugiej strony sporo zmieniło się także w biznesie dostarczycieli płynności. Dlatego podczas najbliższych darmowych webinarów poruszymy aspekty z tym związane:

 • Jak zarabiać kilkadziesiąt procent i więcej w skali roku dostarczając płynność na nowym Balancerze?
 • Nowe pule płynności na Curve jako idealne rozwiązanie do przejścia na zasłużoną emeryturę dla hodlerów – kilkadziesiąt procent rocznie czerpane z posiadanych Bitcoina, Etheru oraz stablecoinów
 • Jak najlepiej podejść do aktywnego dostarczania płynności na Uniswap v3. Przegląd najlepszych strategii oraz narzędzi wspomagających.

Udział w webinarze jest darmowy. Możesz zapisać się tutaj.

Ostatni tydzień czerwca to dla mnie szczególny czas. Po pierwsze moje (niepoprawne) imieniny. Po drugie i przede wszystkim: rocznica uruchomienia mojego bloga. Z tych okazji mam dla Ciebie coś specjalnego.

Jak to się zaczęło?

W czerwcu 2019 roku postanowiłem zrobić mały eksperyment. Zobaczyć czy będę w stanie regularnie pisać artykuły, w których będę się dzielił z Tobą moją wiedzą na temat kryptowalut. Po kilku tygodnia, gdy w szufladzie zebrały się już 3 artykuły, doszedłem do wniosku, że dam radę robić to systematycznie. I tak 27-ego czerwca 2019 roku wrzuciłem po cichu na swojego bloga pierwszy tekst (polecam przeczytać go również dzisiaj). Dwa dni później wrzucam drugi. A skoro są już dwa, to jest już czym się chwalić. Rozpoczynam więc promocję bloga. Jednocześnie komunikując w pracy, że za pół roku odchodzę. Bo będę się utrzymywał z działalności krypto. 

Jak widzisz, jest to dla mnie szczególny czas. Jedna z tych decyzji, która w dłuższej perspektywie zmieniają życie. Jeśli już o odmianie życia mowa, to dysproporcja potencjalnych zysków do ryzyka w kryptowalutach cały czas sprawia, że jest to branża, która ma ogromny potencjał do wniesienia Twojego życia na wyższy poziom. Nie tylko materialny. Bowiem po drodze spotkamy się z silnymi emocjami, stresem i niepewnością. Które odpowiednio przepracowane pomogą nam nie tylko zapełnić nasz portfel, ale również zahartować ducha.

Nadpromocja

NADPROMOCJA już się zakończyła. Jednak cały czas możesz skorzystać z promocji!